ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2022թ. հունիսի 27-ից հուլիսի 9-ը (կրկնողաբար) Երևանում («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մոդուլ 1-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մոդուլ 2-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ, մոդուլ 3-ի մասնակիցներին` ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր