ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կլինիկական պերիօդոնտոլոգիա, մոդուլ 2: նախնական պերիօդոնտալ բուժում» թեմայով սեմինար

Ապրիլի 5-6, 2024թ., ք. Երևան (Զարյան 72/3) «Հայաստանի Պերիoդոնտոլոգների Ասոցիացիա» ՀԿ • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ, դիմածնոտային վիրաբույժներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 15-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 5 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ սեմինարավարներ Վարդան Բակալյանին՝ ՇՄԶ 2 գործնական կրեդիտ, Լուսինե Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (077)00-64-98

Ծրագիր