ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ուղիղ աղու քաղցկեղի տեղային տարածման մռշ գնահատումը» թեմայով սեմինար

Հոկտեմբերի 10, 2023 թ․, ք․ Երևան («Ռադիոլոգիայի դպրոց»՝ Պարոնյան 21) Ռադիոլոգների հայկական դպրոց գիտակրթական հասարակական կազմակերպություն • Թիրախային լսարան՝ ճառագայթաբաններ։ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 15-20 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ (077)53-75-01

Ծրագիր