ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի հիմնահարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր

«ՄԻԱՎ վարակ» թեմայով դասընթացի «ՄԻԱՎ վարակի հիմնահարցեր» թեմատիկ ցիկլի ծրագիր

Ծրագիր