ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Նոր կորոնավիրուսային վարակի (Քովիդ-19) համաճարակաբանությունը և կանխարգելումը» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Համաճարակաբանության ամբիոն, Կորյուն 2) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Նոր կորոնավիրուսային վարակի (Քովիդ-19) համաճարակաբանությունը և կանխարգելումը» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր