ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում, («Միքայելյան վիրաբուժության ինստիտուտ» ՓԲԸ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կլինիկական լաբորատոր ախտորոշման ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Լաբորանտների կատարելագործում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 30 տեսական և 17 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Գայանե Յարալովային` ՇՄԶ 30 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ, Զարուհի Գևորգյանին՝ ՇՄԶ 1 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր