ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անոթային վիրաբուժության արդի խնդիրներն ու ժամանակակից ուղեցույցները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար առցանց (Զում հարթակ) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Սիրտանոթային վիրաբուժության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Անոթային վիրաբուժության արդի խնդիրներն ու ժամանակակից ուղեցույցները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 42 տեսական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Մեսրոպ Շատխյանին՝ ՇՄԶ 24 տեսական կրեդիտ, Տաթևիկ Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական կրեդիտ, Ռաֆայել Մանվելյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 235 310։

Ծրագիր