ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Օրթոդոնտիկ մինիիմպլանտների կիրառումը ատամնածնոտային անոմալիաների բուժման ընթացքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2021թ. օգոստոսից (կրկնողաբար) Երևանում («Ստոմ Լայն» ստոմատոլոգիական կենտրոն) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Օրթոդոնտիկ մինիիմպլանտների կիրառումը ատամնածնոտային անոմալիաների բուժման ընթացքում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 14 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավար Հայկ Սարգսյանին՝ ՇՄԶ 14 տեսական և 15 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր