ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մանրէաբանություն, միջավայրերի պատրաստում, ընտրություն և օգտագործում» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Մանրէաբանություն, միջավայրերի պատրաստում, ընտրություն և օգտագործում» թեմայով դասընթացի ծրագիր

Ծրագիր