ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթաց

Սկսած 2022 թվականից (պարբերաբար) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից անցկացվում է «Քույրական գործի ժամանակակից հարցեր» թեմայով դասընթացը: Ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ բուժքույրեր: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 66 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր