ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ուշադրության դեֆիցիտի և գերակտիվության խանգարում և ուշադրության դեֆիցիտի խանգարում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

2023թ-ի փետրվարի 20-ից հասանելի է Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոց (ԼԱՄՀ), Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա (ՄԲՀԱ), «Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամի (ՀԱՆ) կողմից մշակված «Ուշադրության դեֆիցիտի և գերակտիվության խանգարում և ուշադրության դեֆիցիտի խանգարում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, հոգեբույժներ, մանկական հոգեբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր