ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժիշկ լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2022 թվականի նոյեմբերի 7-19-ը առցանց՝ Զում հարթակով տեղի կունենա «Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Բժիշկ լաբորանտի աշխատանքի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց։ Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 36 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր