ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պերինատալ ինֆեկցիաների ախտորոշման եվ բուժման ժամանակակից մոտեցումները» թեմայով դասընթաց

2023 թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (ԵՊԲՀ-ի Մանկաբարձության և գինեկոլոգիայի թիվ 2 ամբիոն և առցանց հարթակ) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամ • Գրություն՝ 30.10-10.11. • Թիրախային լսարան՝ մանկաբարձ-գինեկոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-15 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Վրույր Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ, Նարինե Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական և 42 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 58 31 01

Ծրագիր