ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Լյարդի ցիրոզ․ բարդությունները և կառավարումը։ Հեպատոցելյուլյար կարցինոմա․ վաղ ախտորոշումը և ժամանակակից մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումները»

2022թ. դեկտեմբերի 17-ին Երևանում («Էլիտ Պլազա» բիզնես կենտրոն) տեղի կունենա Հայկական լյարդաբանական ասոցիացիայի կողմից կազմակերպվող «Լյարդի ցիրոզ․ բարդությունները և կառավարումը։ Հեպատոցելյուլյար կարցինոմա․ վաղ ախտորոշումը և ժամանակակից մուլտիդիսցիպլինար մոտեցումները» թեմայով կոնֆերանս: Կոնֆերանսի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 6 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր