ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ամբողջ անձի վրա կենտրոնացված բուժքույրական խնամք» թեմայով սեմինարի ծրագիր

«Ամբողջ անձի վրա կենտրոնացված բուժքույրական խնամք» թեմայով սեմինարի ծրագիրը։ Մայիսի 3-5, 2019թ.)

Ծրագիր