ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ընդլայնված վնասվածքային կենսապահովում» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Նոյեմբեր 24-25, կրկնողաբար, 2023 թ․, ք․ Երևան (ՀՀ ԱՆ Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ) «Թրավելինգ դոքտորս» Առողջապահական ՀԿ • Թիրախային լսարան՝ ավագ բուժաշխատողներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ` 20-22, յուրաքանչյուր խմբում՝ 10-11 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 6 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Անուշավան Վիրաբյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, Մարիաննա Ամատունուն՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ, Վաչե Համբարձումյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 077824593

Ծրագիր