ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Իմունականխարգելման հիմունքներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ՀՀ ԱՆ ԱԱԻ, ՀՎԿԱԿ և առցանց) ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ ՓԲԸ Համաճարակաբանության, տրոպիկական հիվանդությունների և հիգիենայի ամբիոն • Գրություն՝ 25.10-07.11. • Թիրախային լսարան՝ համաճարակաբաններ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 40 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ Գայանե Սահակյանին շնորհել ՇՄԶ 6 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Լիլիթ Կարապետյանին՝ ՇՄԶ 8 տեսական և 16 գործնական կրեդիտ, Սվետլանա Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010 23 53 10

Ծրագիր