ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինֆուզիոն և տրանսֆուզիոն թերապիա։ պարէնտերալ սնուցում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (ԵՊԲՀ Հետբուհական և շարունակական կրթության կենտրոնի անէսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ «Էրեբունի բժշկական կենտորն») Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 06․11-17․11 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր, մանկաբարձներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 17 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Հասմիկ Քոչարյանին շնորհել՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 25 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր