ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղորայքային ալերգիա» թեմայով դասընթացի

2023թ.-ից (կրկնողաբար), ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կլինիկական իմունոլոգիայի և ալերգոլոգիայի ամբիոն) Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ ալերգոլոգներ-իմունոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 25 տեսական և 20 գործնական կրեդիտ. դասընթացավարներ՝ Արմինե Հակոբյանին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Սոնա Հարությունյանին ՇՄԶ 15 տեսական և 8 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր