ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անշարժ պրոթեզավորման կլինիկո-լաբորատոր փուլերը ատամնատեխնիկների համար»

2023 թվականից (պարբերաբար) Երևան քաղաքում, ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս․ Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ կողմից կանցկացվի «Անշարժ պրոթեզավորման կլինիկո-լաբորատոր փուլերը ատամնատեխնիկների համար» թեմայով 1-շաբաթյա կատարելագործման դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ատամնատեխնիկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 10 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 091340184 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր