ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
երեխաների` այդ թվում ԱՐՑԱԽԻՑ տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվողների առողջության մոնիտորինգ

.«ՀՀ առողջապահության նախարարության և Մակ-ի մանկական հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներումիրականացվող ՀՀ առողջապահության նախարարության և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համագործակցության շրջանակներում ՀՀ մարզերում «աջակցություն երեխաների` այդ թվում ԱՐՑԱԽԻՑ տեղահանված և Հայաստանի Հանրապետությունում փաստացի գտնվողների առողջության մոնիտորինգին»: Ծրագրի իրականացման և «Վաղ տարիքի երեխաների սնուցումը, աճը և զարգացումը» թեմայով եռօրյա դասընթացներ կազմակերպելու մասին» Առողջապահության նախարարի հրամանի նախագիծը մշակվել է հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՆ և ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի համագործակցության գործողությունների պլանով նախատեսված միջոցառումները, ինչպես նաև թվում Արցախից տեղահանված և ՀՀ-ում փաստացի գտնվողների, հիմնական առողջապահական ծառայությունների հասանելիության և որակի բարձրացման, բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնող ԱԱՊ կազմակերպությունների մասնագետների գիտելիքների շարունակական բարելավման նպատակով, մասնակիցներին կշորհվի ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ, միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ, դասընթացավարներին՝ ՇՄԶ 16 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր