ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Ռեսպիրատոր թերապիա։ Արհեստական շնչառության հիմունքները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի¬¬րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 75 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Իրինա Մալխասյանին՝ ՇՄԶ 45 տեսական և 14 գործնական կրեդիտ, Հայկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 30 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր