ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բժշկական հոգեբանության գործնական կիրառական մոտեցումները»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում և առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «Բժշկական հոգեբանության գործնական կիրառական մոտեցումները» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ավագ բուժաշխատող, կլինիկական հոգեբան։ Մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 74 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր