ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԿՆՀ-ի նորագոյացությունների կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը»

2023 թվականից կրկնողաբար Երևան քաղաքում «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կողմից կանցկացվի «ԿՆՀ-ի նորագոյացությունների կլինիկան, ախտորոշումը և բուժումը» թեմայով կատարելագործման դասընթացը: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ նյարդավիրաբույժներ, մանկական նյարդավիրաբույժներ, նյարդաբաններ, ուռուցքաբաններ, ինտենսիվ թեարպիայի բժիշկներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 38 տեսական և 55 գործնական կրեդիտ։ Լրացուցիչ տեղեկատվության համար զանգահարել 010583101 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր