ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ֆիզիոթերապեվտիկ կաբինետների եվ բաժանմունքների բուժքույրերի աշխատանքը» թեմայով դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի Վերականգնողական և սպորտային բժշկության ամբիոն, «Հերացի» հիվանդանոցային համալիր) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 18.09-20.10 • Թիրախային լսարան՝ ֆիզիոթերապևտիկ կաբինետի և բաժանմունքի բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1–5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 106 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Մայա Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 106 տեսական և 26 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր