ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ֆարմացիայի ամբիոն կամ առցանց՝ Զում հարթակ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Պատշաճ բաշման գործունեություն, հիմնական հասկացությունները» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Արուսյակ Ժամհարյանին, Միլենա Խաչատուրյանին և Լիլիթ Սողբաթյանին՝ ՇՄԶ 20 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր