ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Անեսթեզիոլոգիայի և ինտենսիվ թերապիայի ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Կարդիոռեսպիրատոր խանգարումների էթիոպաթոգենետիկ բուժումը ինտենսիվ թերապիայում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 40 տեսական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Իրինա Մալխասյանին՝ ՇՄԶ 22 տեսական կրեդիտ, Հայկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 18 տեսական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101։

Ծրագիր