ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Սրտաբանության ամբիոն` «Սրտաբանության» ԳՀԻ) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Բուժքրոջ աշխատանքը էլեկտրասրտագրման կաբինետում» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 21 տեսական և 54 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Սվետլանա Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական կրեդիտ, Լուսինե Հազարապետյանին՝ ՇՄԶ 12 տեսական և 54 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 010 583 101:

Ծրագիր