ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտություն և դեղագործություն» թեմայով դասընթաց

2022թ. մայիսի 30–ից հուլիսի 23–ը (հուլիսի 30-ից սեպտեմբերի 23-ը կրկնողաբար) (««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ գրասենյակ կամ «Զում» հարթակ) տեղի կունենա ««Ազգային բժշկական պալատ» ՄՄ» ՀԿ կողմից կազմակերպվող «Դեղագիտություն և դեղագործություն» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մասնակից դեղագետներին կշնորհվի ՇՄԶ 97 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, միսկ դեղագործներին՝ ՇՄԶ 89 տեսական և 7 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ: Միջոցառման կոնտակտային հեռախոսահամար՝ 043 007 107։

Ծրագիր