ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Առաջին բուժօգնության դասընթաց»

2022-ից կրկնողաբար Երևանում (ԵՊԲՀ Ուսումնական սիմուլյացիոն կենտևոն Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի կողմից կազմակերպվող «Առաջին բուժօգնության դասընթաց»: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվում է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 16 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Տաթևիկ Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 6 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, Մարինա Ղաջոյանին՝ ՇՄԶ 3 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, Ջեմմա Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 4 գործնական և 5 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր