ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Առողջապահական տվյալների վերլուծության խորհրդատու 1

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրման հետ կապված առողջապահական տվյալների վերլուծության խորհրդատվության տրամադրում

Ծրագիր