ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Ստոմատոլոգիական կրթության, գերազանցության կենտրոն) տեղի կունենա Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի Կարիերայի կողմից կազմակերպվող «Ատամների հղկման սկզբունքները և առանձնահատկությունները տարբեր տեսակի արհեստական պսակների և կամուրջների պատրաստման ժամանակ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 5 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, իսկ դասընթացավարներ Մինայ Հարությունյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր