ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ինքնասպանության ռիսկի գնահատումը և կառավարումը խնամքի հաստատություններում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Լոս Անջելեսի մանկական հիվանդանոց (ԼԱՄՀ), Մանկական բժիշկների հայկական ասոցիացիա (ՄԲՀԱ), «Հայկական ակնաբուժության նախագիծ» բարեգործական հիմնադրամ (ՀԱՆ) կողմից մշակվել է «Ինքնասպանության ռիսկի գնահատումը և կառավարումը խնամքի հաստատություններում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, հոգեբաններ, կլինիկական հոգեբաններ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ։

Ծրագիր