ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կզամակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2022թ. սեպտեմբերի 12-ից հոկտեմբերի 7-ը (կրկնողաբար) Երևանում (հիբրիդային և/կամ առցանց) տեղի կունենա «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ կողմից կազմակերպվող «Բուժքույրական գործի կզամակերպում․ մոդուլ 4, մոդուլ 5» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, դասընթացի մոդուլ 4-ի մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 36 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ, մոդուլ 5-ի մասնակիցներին կշնորհել ՇՄԶ 47 տեսական և 3 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ

Ծրագիր