ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ» թեմայով դասընթաց

2022թ.-ից կրկնողաբար Երևանում (ՍԳԼ ԲԿ Պոլիկլինիկա) տեղի կունենա ՀՀ ԱՆ «Ակադեմիկոս Ս. Ավդալբեկյանի անվան առողջապահության ազգային ինստիտուտ» ՓԲԸ Ընտանեկան բժշկության ամբիոնի կողմից կազմակերպվող «Երեխայի աճի և զարգացման սկրինինգներ» թեմայով դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 15 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ, դասընթացավար Լիանա Հովհաննիսյանին՝ ՇՄԶ 15 տեսական և ՇՄԶ 10 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ:

Ծրագիր