ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Էնդոդոնտիայի առանձնահատկությունները» թեմայով դասընթաց

2023 թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան («ԱԿՌԱ» ստոմատոլոգիական կենտրոն) Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան հիմնադրամ • Գրություն՝ 25.09-28.09 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 13 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, դասընթացավարներ Գագիկ Խաչատրյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ, Հրաչյա Սահակյանին՝ ՇՄԶ 13 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ +374-10-58-31-01

Ծրագիր