ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Պարօդոնտի հիվանդություններ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ․-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Երևանի Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Թերապևտիկ ստոմատոլոգիայի ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 16․10-27․10 • Թիրախային լսարան՝ բժիշկ-ստոմատոլոգներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 1-10 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 25 տեսական և 28 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Լազար Եսայանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 11 գործնական կրեդիտ, Մարինա Մարգարյանին՝ ՇՄԶ 5 տեսական և 6 գործնական կրեդիտ, Վահե Ազատյանին՝ ՇՄԶ 10 տեսական և 9 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր