ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հակամանրէային դեղեր՝ սինթետիկ հակամանրէային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Երիտասարդ բժիշկների հայկական ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ, սույն թ-ի մայիսի 5-ից medu.am կայքում հասանելի է «Հակամանրէային դեղեր՝ սինթետիկ հակամանրէային դեղեր» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութը, որի ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ դեղագետներ։ Հաջողությամբ ավարտած մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 1 ինքնակրթության կրեդիտ:

Ծրագիր