ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Բուժքույրական գործի կազմակերպում․ մոդուլ 1, 2, 3» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Հունիս 27-ից հուլիսի 9-ը, 2022թ., կրկնողաբար, ք. Երևան (առկա՝ «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ և/կամ հիբրիդային տարբերակով) «Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն» ՍՊԸ • Գրություն՝ «Բուժքույրական գործի կազմակերպում մոդուլ 2» 28․11-01․12 «Բուժքույրական գործի կազմակերպում, մոդուլ 1» 20․12-22․12 • Թիրախային լսարան՝ բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 50-80 • մոդուլ 1-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 10 տեսական և 1 գործնական կրեդիտ, մոդուլ 2-ի մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 15 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 033003201

Ծրագիր