ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ընտանեկան բժիշկների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիր

«Ակնային ախտահարումները շաքարախտի ժամանակ» թեմայով ընտանեկան բժիշկների համար մեկօրյա դասընթացի ծրագիրը։ Նոյեմբերի 2, 2018թ., ք․ Վաղարշապատ։

Ծրագիր