ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Բժշկական ապահովագրական գործունեության փորձագետ

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության ներդրմամբ պայմանավորված հիմնական և նվազագույն ծառայությունների փաթեթների մշակում, հարակից փաստաթղթերի մշակման ընթացքում բժշկական ապահովագրության գործունեության խորհրդատվություն

Ծրագիր