ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Կառավարման փորձագետ 1

Առողջության Համապարփակ Ապահովագրության Հիմնադրամի ձևավորման հետ կապված օրենսդրական և ենթաօրենսդրական փաթեթի մշակում, հարակից փաստաթղթերի մշակման ընթացքում կառավարման բնագավառի խորհրդատվություն

Ծրագիր