ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ատամնատեխնիկական գործ․մոդուլ 1» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

Ապրիլի 7-13, 2023թ․, կրկնողաբար, ք․ Երևան (Չարենցի 5), առցանց («Զում» հարթակ) «Մեդիտրինա ՈՒԿ» ՍՊԸ • Գրություն՝ 10, 12, 14, 17, 19, 21․10 • Թիրախային լսարան՝ ատամնատեխնիկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ առկա (15-20 հոգի), առցանց (մինչև 50 հոգի) • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 20 տեսական և 4 գործնական կրեդիտ. դասընթացավար Անդրանիկ Գրիգորյանին՝ ՇՄԶ 4 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 033 00 32 01

Ծրագիր