ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Ճառագայթային ախտորոշման արդի խնդիրներ» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023 թ.-ից կրկնողաբար, ք․ Երևան (Մ․ Հերացու անվան ԵՊԲՀ Ճառագայթային ախտորոշման ամբիոն՝ Աբովյան փող. 58) «Երևանի Մ․ Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 20․11-29․12 • Թիրախային լսարան՝ ճառագայթային ախտորոշման բժիշկներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 1-5 հոգի • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 41 տեսական և 125 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավար Գայանե Գալստյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ, Աննա Ֆրանգուլյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, Մարինե Ալոյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, Վահագն Սիսակյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, Սերգեյ Օհանյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 30 գործնական կրեդիտ,Նաիրա Մինասյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ, Ինգա Մինասյանին՝ ՇՄԶ 9 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ և Ռուզան Խոնդկարյանին՝ ՇՄԶ 11 տեսական և 32 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010583101

Ծրագիր