ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի դինամիկ փոխակերպումները կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով էլեկտրոնային ուսուցողական նյութ

Ծրագրային հղումը` meditrina.am Մեդիտրինա ուսումնական կենտրոն ՍՊԸ • Թիրախային լսարան՝ ՝ թերապևտներ, ըտանեկան բժիշկներ, դեղագետներ, կլինիկական ֆարմակոլոգներ • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 6 ինքնակրթության կրեդիտ • Կոնտակտ՝ +374-94-25-45-25

Ծրագիր