ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Հետտրավմային աճ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց

2022թ.-ի նոյեմբերի 4-ին և նոյեմբերի 5-ին Երևանում («Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոն) տեղի կունենա «Սեդա Ղազարյանի անվան հոգեկան առողջության հիմնադրամի» և «Ինթրա» հոգեկան առողջության կենտրոնի կողմից համատեղ կազմակերպվող «Հետտրավմային աճ» թեմայով գիտագործնական դասընթաց: Դասընթացի ծրագի­­րը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով, մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 2 տեսական և 2 գործնական կրեդիտ, կտրվեն վկայականներ։

Ծրագիր