ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Երկու ամսականից մինչեվ 5 տարեկան հիվանդ երեխաների վարումը աապ հաստատություններում» թեմայով 5-օրյա դասընթաց

2024թ. հունիսից կրկնողաբար, ք. Երևան և ՀՀ մարզեր ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակ (ՅՈՒՆԻՍԵՖ) • Գրություն՝ • Թիրախային լսարան՝ ԱԱՊ հաստատությունների մանկաբույժներ, ընտանեկան բժիշկներ, բուժքույրեր • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ յուրաքանչյուր խմբում 15-18 հոգի • մասնակից ավագ բուժաշխատողներին շնորհել ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ․ մասնակից միջին բուժաշխատողներին՝ ՇՄԶ 14 տեսական և 12 գործնական կրեդիտ․ դասընթացավարներ Սոնյա Առուշանյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Լյուդմիլա Սիմոնյանցին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Գայանե Ամարյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Ռուզաննա Պողոսյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Արմինե Ղազարյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Արտաշես Մովրովյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Արմենուհի Սաքանյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Գոհար Զոհրաբյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Մարինե Բաբայանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Նարինե Ասատրյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ, Գիրգոր Նազինյանին՝ ՇՄԶ 17 տեսական և 13 գործնական կրեդիտ • Կոնտակտ 010235310

Ծրագիր