ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Աուտոիմուն հիվանդությունների նոր ռազմավարությունների ներդրումը և արդյունավետությունը կլինիկական պրակտիկայում»

2023 թվականի մարտի 24-ին Երևան քաղաքում, «Դիագնոստիկա» Բ․Մ ԲԲԸ կողմից կանցկացվի «Աուտոիմուն հիվանդությունների նոր ռազմավարությունների ներդրումը և արդյունավետությունը կլինիկական պրակտիկայում» թեմայով դասընթաց: Ծրագիրը հաստատվել է ՀՀ առողջապահության նախարարի հրամանով: Թիրախային լսարանը՝ ընտանեկան բժիշկներ, թերապևտներ, մանկաբույժներ: Մասնակիցներին կշնորհվի ՇՄԶ 3 տեսական կրեդիտ: Լրացուցիչ տեղեկատվության համար կարող եք զանգահարել 0 95515858 հեռախոսահամարով:

Ծրագիր