ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Անհետաձգելի բուժօգնությունը վնասվածքների ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր

«Անհետաձգելի բուժօգնությունը վնասվածքների ժամանակ» թեմայով դասընթացի ծրագիր Մայիսի 29-31, 2019թ.

Ծրագիր