ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Դեղերի անհամատեղելիություն եվ կայունություն» թեմայով կատարելագործման դասընթաց

2023թ.-ից կրկնողաբար, ք. Երևան (Երևանի Մ. Հերացու անվան ԵՊԲՀ հիմնադրամի Ֆարմացիայի ամբիոն՝ Կորյունի փող. 2), առցանց («Զում» հարթակ) «Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ • Գրություն՝ 09․10-03․11 • Թիրախային լսարան՝ դեղագործներ • Մասնակիցների ակնկալվող թվաքանակ՝ 5-25 • մասնակիցներին շնորհել ՇՄԶ 75 տեսական կրեդիտ. դասընթացավարներ Արուսյակ Ժամհարյանին՝ ՇՄԶ 75 տեսական կրեդիտ, Լիաննա Պստիկյանին՝ ՇՄԶ 75 տեսական կրեդիտ, Միլենա Խաչատուրյանին՝ ՇՄԶ 75 տեսական կրեդիտ • Կոնտակտ 010-58-31-01

Ծրագիր